Hervé Rodriguez » 48 BISTRO

Our Chef

Hervé Rodriguez

Giới thiệu

Đầu bếp Hervé Rodriguez đạt sao Michelin, bếp trưởng tại hệ thống 48 Bistro.

follow men on

GẶP GỠ ĐẦU BẾP 48 BISTRO