Sakal Phoeung » 48 BISTRO

Our Chef

Sakal Phoeung

Giới thiệu

Bếp trưởng Sakal Phoeung, cố vấn ẩm thực tại hệ thống 48 Bistro.

follow men on

GẶP GỠ ĐẦU BẾP 48 BISTRO