Nguyễn Thành Trung » 48 BISTRO

Our Chef

Nguyễn Thành Trung

Giới thiệu

Bếp trưởng Nguyễn Thành Trung, 48 Bistro cơ sở Crescent Mall, 101 Tôn Dật Tiên, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM.

follow men on

GẶP GỠ ĐẦU BẾP 48 BISTRO