Kha Vĩnh Thái » 48 BISTRO

Our Chef

Kha Vĩnh Thái

Giới thiệu

Bếp trưởng Kha Vĩnh Thái, 48 Bistro cơ sở 50-52 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM.

follow men on

GẶP GỠ ĐẦU BẾP 48 BISTRO