Trần Việt Trung » 48 BISTRO

Our Chef

Bếp trưởng Trần Việt Trung 48 Bistro An Dương Vương Q 5 TP. HCM

Trần Việt Trung

Giới thiệu

Bếp trưởng Trần Việt Trung, 48 Bistro cơ sở 292 An Dương Vương, P. 4, Q. 5, TP. HCM

follow me on

GẶP GỠ ĐẦU BẾP 48 BISTRO